Search

Mtumishi Imani Oscar Katana

UTAMALIZAJE MWENDO?

Mpendwa msomaji wangu , ninakusalimu sana katika jina kuu la YESU .Ninamshukuru MUNGU tena kwa ajili ya mwezi huu wa tatu na nitakuwa nafundisha somo la kumaliza mwendo salama. Karibu sana tujifunze pamoja sasa…
Ndugu yangu mpendwa katika Maisha watu tunaanza mambo mengi, hata Maisha yako ipo siku yalianza , japo watu husema mwanzo mgumu lakini mara nyingi huwa tunaaza lakini inakuwa shida kubwa katika kumaliza. Hata YESU alitoa angalizo alipokuwa angali pamoja nasi ya kwamba ni hekima kubwa kuanza jambo na ukalimaliza imeandikwa Luka 14:28-30 Maana ni nani katika ninyi, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumalizia?Asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, Mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza.
Ni mapenzi ya MUNGU kwamba kila tukianza Jambo basi likifikie ukamilifu wake , MUNGU hafurahishwi na watu kuanza na wakashindwa kumaliza bali anafurahishwa na watu wanaoanza na wanakuwa wanammali za , ndiposa sasa tunakuletea Makala hii ya kukufundisha kwa njia ya swali na kukuelewesha kwamba namana gani umejipanga kumaliza mwendo salama.
Rafiki yangu nakukumbusha tu kwama MUNGU hataangalia mwanzo mwema balia ataangalia namna ganai umemaliza safari yako, kwa hiyo jambo la muhimu hapa ni kuomba na kudhamiria maoyoni kwamba ni lazima nimalize mwendo salama.
Wapo watu wengi maishani walionza vizuri na wakamaliza vibaya, lakini wapo walianza vibaya wakamaliza vizuri, kwa mfana unaweza kuona mtu ameanza katika Maisha ya kumcha MUNGU kwa kuzaliwa katika nyumba ya KIKristo na kuhudhuria masomo ya shule ya jumapili. Lakini anakuja kumaliza kwa ulevi na unywaji wa kupindukia pamoja na anasa zingine kama vile uasherati , kamali wizi na mambo mengine yanayofanana na hayo MUNGU hataangalia ulianzaje yeye huangalia unamalizaje.
Ni kweli MUNGU anasamehe na anaaahidi baraka kwa watu wake , lakini pale mtu anapokuwa amekosea basi MUNGU huamaua kubadilisha aganao lake. Alilibadilisha agano lake na walawi na akamwambia Eli 1samwel 2;30-31 Kwa sababu hiyo, Bwana, Mungu wa Israeli, asema, Ni kweli, nalisema ya kuwa nyumba yako, na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele; lakini sasa Bwana asema, Jambo hili na liwe mbali nami; kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja, nitakapoukata mkono wako, na mkono wa mbari ya baba yako, hata nyumbani mwako hatakuwako mzee.
Yaani MUNGU hakatai kwamba alitoa agano na alisema kwamba nyumba ya Haruni itakuwa ya kikuhani, naam aliichagua kwa ishara ya fimbo kuchipua, na kuwaahidi watakuwa makuhani milele. Lakini katika mistari hiyo hapo juu anasema pamoja na hayo yote natangua mamabo haya niliyoyasema kwani watu hawa walianza vizuri lakini wameamua kumaliza vibaya.
Ndugu yaNGU MPENDWA USIIIPOKEE NEEMA YA mungu bure kwani usije ukADHANI KWAMABA UMEOKOOKA basi imetosha unapaswa kuhakikisha unajilinda nafsi yako ili umalize mwendo wako vyema. Usikubali kuwa kwaida na kujisahau linda sana maoyo wako kuliko yote uyalindayo maaana huko ndikom kwenye chechemi za uzima.
Rafiki yangu usijishau kwa sababu umepata kazi lakini unapaswa kupambana kuulinda kazi yako, kuhakikisha unamaliza vema yaaani unahitimisha safari yako vizuri. Kuanza watu waanaanza vizuri lakini sio wengi wanaomaliza vyema. Ndiposa nimeamua kukufundisha somo hili kwani wengi wanawaombea watu waokokoe lakini wanasahau kuwaombwea waokoke na wadumu katika wokovu
Wengi wanaomba MUNGU awape ndoa lakini wanasahau kuomba kwamba MUNGU awape neema ya kumaliza vizuri, mpemdwa msomaji wangu katika makala hizi nitakufundisha namna gani uweze kumaliza mwendo salama katika jina la YESU.
Tunakutakia baraka katika mwezi huu wa tatu MUNGU akubariki nakukufanikisha mpaka ushangae, ung’are na uweze kuwa mshindi katika kila utakalotioa mkono wako kulifanya kwa utukufu wa MUNGU .

KARIBU UHUBIRI PAMOJA NASI KWA MAOMBI NA SADAKA YAKO.

Advertisements

CHAGUA JINA JEMA 2018

Mpenzi msomaji wangu,ninayofuraha tena kukukaribisha katika Makala ya pili kwa mwaka huu wa 2018, katika maisha yetu huwa tunatamani sana kukuza majina yetukatika fani mbalimbali  yaani za kiroho na kimwili, katika mfululizo huu nitakuletea kwa neema ya MUNGU namna unavyoweza kujipatia jina jema ili mwaka huu uwe mwaka wa kukumbukwa katika Maisha yako . Ungana nami…..

Ni mpango wa MUNGU kwamba kila mtu ajulikane na afahamike ndiposa imeandikwa katika

Kitabu cha Mithali 22:1(a) Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi; ndugu yangu huyu ni mtu aliyepewa hekima na MUNGU na kwa hekima yake anasema heri kuwa na jina jema kuliko mali na sio tu mali bali mali nyingi, ndipo nalipokaa na kutafakari kuiandika Makala hii nikufundishe namna ya kujipatia jina jema lenye thamani kuliko mali nyingi na huu ndio ukweli mahangaiko ya wanadamu ni katika kutafuta mali na sio kutafuta jina jema. Katika mfululizo wa masomo haya nitakufundisha kwa kina namna ya kujipatia jina jema katika Maisha yako ya sasa na katika ufalme ujao wa Mbinguni.

Ndugu yangu mpendwa , jina jema lina kawaida ya kuvuma na kuonekana mbali, hufika kabla wewe haujafika , yako mambo unayopaswa kuyafanya ili kulifanya jina lako liwe jina lenye heshima na ukuu. Imeandikwa katika kitabu chA Daniel 12:3a Na walio na hekima watang’aa kama mwangaza wa anga.

Sulemani aliomba hekima na tuliona jinsi ambavyo watu kutoka pande zote walikuwa wakimuendea ili kujifunza hekima, hata malkia wa Sheba alimpelekea zawadi.1WAF 10:1. Mpendwa wengi wanashindwa Kujipatia majina katika maisha kwa sababu wanakuwa na malengo tofauti yasiyoleta utukufu kwa MUNGU. Unatakiwa siku zote kufanya jambo lolote kwa ajiri ya utukufu wa JEHOVA yaani kama ni huduma ufanyayo fanya kwa ajili ya utukufu wa MUNGU  na si vinginevyo. Maana MUNGU wetu ni  mwenye wivu hawezi kushirikiana utukufu na wanadamu, maana kama mbingu na dunia vilivyoachana ndivyo na akili zetu zilivyo chini sana .Sasa MUNGU anayokawaida ya kuwaheshimu na kuyafanya majina yao wamchao kuwa ni miongoni mwa majina makubwa yaliyoko duniani, Mwanzo 12:2 nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako; nawe uwe baraka. Nakuombea mpendwa msomaji wangu MUNGU na akalikuze jina lako, likawe miongoni mwa majina makubwa yaliyoko duniani

Mpendwa unahitaji kulitii NENO  la MUNGU, kuwa mtu wa maombi na kuwasikiliza waliokutangulia , kukataa marafiki wabaya ili uweze kupata hekima.

huwezi kuwa na hekima kama huna marafiki wenye hekima, maandiko yanasema chuma hunoa chuma ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Mithali 27;17. N I muhimu sana kuangalia aina za marafiki ulio nao kwani baadhi ya marafiki wanaweza kuwa wanakula upako wako na hivyo ukawa unashindwa kukuza jina lako maaana upo usemi usemao kama hujui tabia ya mtu basi waangalie rafiki zake, wakati mwingine ni vema kuwa peke yako kuliko kuwa na marafiki watabishaaji.

Hivyo basi ili ukuze jina lako uwe makini sana watu unaokuwa nao, kuna watu wamekosa fursa kwa sababu ya marafiki wabaya. Kumbuka Rehoboamu  katika Nyakat kwa sababu ya marafiki wabaya alisababisha ufalme kuvunjika baada ya kushauriwa vibaya, marafiki wanaomchango mkubwa katika maisha yako, hakikisha uanajiangaliavema kama ni aiana gani za watu wanaokuzunguka, na aina gani za watu wenye uwezo wa kuingia katika moyo wako..

Nakuombea ya kwamba MUNGU kalikuze jina lako katika biashara yako, katika huduma yako , katika  mahusiano yako. Jina lako lisisahaulike katika nchi ya walio hai.

Ndugu yangu nikukaribishe kusikiliza kipindi chetu cha moto ulao kuanzia saa moja usiku hadi saa mbili. Pia karibu ujiunge kwenye group yetu yaw asap ili kuendelea kupata Makala mbalimbali za sauti maarufu kama mkate wa Asubuhi, kama upo Tabora sikiliza mkate wa asubuhi kupitia Redio uhai saa 12asubuh hadi saa12:10Asbh.

Itaendelea

USHUHUDA

Content:
asante Baba kwa maombi yako nauona ukuu wa mungu uliyenae ndan ya hii cku moja niliyoomba msaada wa maombi ktoka kwako mungu akpe maisha maref yenye baraka tele AMEN
Time: 12/6/2017 10:38:50 PM

KAMASI MUNGU PAMOJA NASI MAADUI WANGETUMEZA HAI.

 

Mpendwa wangu  nimekuwa na wakati mzuri kusikia ushuhuda wa Binti aliyeokolewa ambaye alikuwa AMETUMWA KUJA KUNIUA,
Binti huyo ambaye sasa tumempa jina la Neema , anashuhudi anasema alipokuwa darasa la nne bibi yake akamwambia anataka nikurithishe kiti cha ukuu wa wachawi, japo mtoto alikataa lakini yule bibi akambembeleza na kumpatia kitu ambacho atapaswa kwenda kukitupa katika bahari na kusema bibi yake afe kwa ugonjwa wowote.Na bibi yake alipokufa aliambiwa asilie wala asifanye chochote.

Na binti yule anasema Akafanya hivyo na kweli yule bibi akafa na usiku akaja kumchukua, akampeleka chini ya bahari, anasema bahari ya 12 huko zikafanyika sherehe za kumfanya huyu binti awe mkuu wa wachawi akapewa lita 24 za damu na mimba changa akala vyote ili kupata nguvu. baada ya hapo alipewa jukumu la kuhakikisha katika shule anayoishi yeye atakua anawaua walimu wakuu.

Kazi ambayo aliifanya kwa ustadi mkubwa katika shule yake ya msingi na kila mwaka mwalimu mkuu mmoja alikufa, mpaka walimu wangine wakawa wanaogopa kuhamia shuleni hapo.

muda uakaenda mwanafunzi huyu alifaulu kwenda serikalini lakini wazazi wake wakaamua kumleta shuleni kwetu alipofika , shuleni kwetu lengo namba moja ilikuwa ni kuniua mimi kama mkuu wa shule.LAKINI binti anasema haikuwa kazi rahisi kwani kila mbinu alizozifanya kuniua hazikufanikiwa, wakaja timu kubwa ya kimataifa ya wachawi wakaambulia kuishia nje ya nyumba tu, TUNALINDWA NA NGUVU ZAKE.

sasa alikuwa kila akirusha makombora ya uchawi yanijie yakawa yanamrudia na anaanguka , sisi tunajua mapepo tunakemea hadi usiku kumbe amekuja kunishambulia, baada ya kuona zoezi limeshindikana ndipo baada ya miezi sita akahama shule. miaka miwili imepita akaendelea na shughuli zake za kufunga watu wasizae, kuharibu mimba , kusababisha ajali n.k . sasa ukafika wakati wakamwambia amtoe kulwa wake akagoma na wakataka kumuua yeye mwenyewe lakini akaona ushindi upo kwa YESU amekimbilia kwake na sasa ameokoka.

Ndugu yangu msomaji ni hatari sana kuwa mstaarabu, mambo ya uchawi unayakataa na YESU NA NGUVU ZA MUNGU nazo huna mpango, sio kwa sababu ya wema tunaishi , unapaswa kumuamni YESU na kuokoka,ILI ULINDWE NA NGUVU ZAKE.

Mtunga zaburi anasema KAMA SI BWANA ALIYEKUWA PAMOJA NASI , MAADUI ZETU WANGETUMEZA HAI. Zaburi 124:2-3

Mwinjilisti IMANI O. KATANA
WhatsApp 0753892961
SITAKUFA BALI NITAISHI, NIYASHUHUDIE MATENDO YA MUNGU.

TUMEBARIKIWA ILI TUWE BARAKA.

 

Haleleluya Jina lake Yesu libarikiwe ni jumapili nyingine tena MUNGU amefanya kwa ajili yetu ikiwa ni jumapili ya mwisho ya mwezi huu wa kumi,basi tuishangilie na kuifurahia. Karibu tena katika kona yetu ya moto ulao mahali ambapo tunajitafakari  kuonywa na kukemewa kwa NENO lisiloghoshiwa. Leo nitazungumzia habari za watu wasiowatunza wakwao…

Imeandikwa  katika 1 Timotheo 5:8 Lakini mtu ye yote asiyewatunza walio wake, yaani, wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana Imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.Mpendwa msomaji mstari huu unaeleze habari za kuwajali watu wa nyumbani mwako.

Ni mpango wa MUNGU kwamba ndugu wakae pamoja kwa umoja, Zab 133.1 tena maandiko yanasema ni jambo la kupendeza.Lakini bahati mbaya kuna watu wakiokoka basi wanasahau kabisa ndugu au watu wa karibu, ninapozungumzia ndugu hapa  namaanisha ndugu wa kimwili na ndugu wa kiroho. Wazazi walisumbuka kwa ajili yako walikulea , walijinyima walikosa kula kwa ajili yako, umefanikiwa umekua umewasahau.Huwakumbuki kwa simu wala kuwatembelea wala kuwanunulia vitu, ujue tu maandiko yananena waziwazi kwamba wewe ni mbaya kuliko wasioamini, kwa maneno mengine ni mbaya kuliko wasioamin i.

Yaani umewasahau wazazi, wale maandiko yanaagiza uwaheshimu ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na BWANA MUNGU wako, Kut 20:12 sasa sikiliza siku zako zitakuwa chache kwa kuwa umekataa kutii Neno la Mungu na Baraka zake zitakukataa wewe. Nafasi ya wazazi wako kamwe haiwezi kuchukuliwa na mchungaji wako, mchungaji ana  nafasi yake na wazazi pia wana nafasi yao hata kama hawajaokoka. Maana kuna watu wapo vizuri kwa wachungaji wao, wanatoa na kupeleka kila namna ya mahitaji lakini wazazi wao wanapauka kijijini, nawaambia tu ninyi ni wabaya kuliko wapagani.

Tabasamu moja tu la mzazi wako, laweza kutengeneza mpenyo wa maisha yako, achana na uhuni wanaofundisha watu wasijua maandiko kwamba tokeni kati yao, wakiwafundisha watu kuachana na ndugu zao kwani wao wapo katika matambiko na Yesu amewatoa kwenye matambiko.           Damu yako itabaki kuwa damu yako na wajibu wako ni kuwaoombea ili waokolewe.

Siku hizi mitandao ya simu imesaidia kutuweka karibu, lakini kwako kuwasiliana na ndugu mpaka wakati kuna misiba, MUNGU akusaidie, maana hata ukinena kwa lugha na kutabiri lakini huwajali walio ndugu zako basi wewe ni wa jehanamu kwani ni mbaya kuliko wasioamini. Watu ambao hawataingia katika mji ule sawa na ilivyoandikwa katika kitabu cha ufunuo  21:8 Bali waoga, na wasioamini, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, na wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Unaona wasioamini ni hawana sehemu katika mji ule mtakatifu lakini kwa kuto kujali kwako umekuwa mbaya zaidi.

Wapendwa watu wa familia yako ni sehemu ya kuonyesha utumishi wako, utamkuta mtu yupo na majukumu hadi anasahau kabisa familia yake. Yupo bize na huduma lakini watoto wake na ndoa yake ipo katika hali mbaya. Tunapaswa kuwa watu wa kujali ili utumishi wetu usilaumiwe watoto wako waona fahari kuzaliwa katika nyumba yako. Nawakumbusha watumishi wa Mungu kwamba ni muhimu sana kuwa makini na kujali familia zetu maana hiyo pia nisehemu ya utumishi wako kwa MUNGU usipoufanya basi maadiko yanasema utakuwa mbaya kuliko wasioamini. Ndio maana moja  kati ya sifa za mtu atakaye kuwa askofu  ni lazima awe ni mtu anayeiweza nyumba yake wenyewe 1Tim 3:5

Ndugu wa kiroho ni wale tuanaoshirikiana kiroho tunao wachungaji wetu, tunao wanaojitaabisha kwa ajili yetu kwa habari za kiroho.Maandiko yako palepale kwamba usipowajali watu wa kwako yaani mlio pamoja katika ufalme wa MUNGU wewe ni mbaya kuliko wasiamini. Tunapaswa kujaliana wapendwa katuka nyumba ya MUNGU mtume Yakobo anatukumbusha Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, Enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Yakobo 2;15-16.

Haifai kuwaambia Bwana Yesu Asifiwe wapendwa wenzio , wakati unawanyima fursa na kuwasaidia kuboresha maisha yao. Ndiposa Daudi husema Zab 119:74 Wakuchao na wanione na kufurahi, Kwa sababu nimelingojea neno lako. Oh! Haleluya wapendwa kanisani wanapokuana na wakufurahie kwa sababu unawajali na kuwatunza, nawe utakuwa mtakatifu kama baba yetu wa mbinguni alivyomtakatifu.

Ikiwa umesoma na kuelewa makala hii kama hujawasiliana kwa muda sasa ndugu zako wa karibu kimwili na kiroho ni wakati wako sasa kuwapigia na kuwasalimu. Lakini kwa wazazi na watu waliokulea hebu watumie chochote kwa njia ya simu. Kama mchungaji wako hata hujawahi kumnunulia vocha basi iponye nafsi yako kwa kufanya hayo juu uepuke kuwa mbaya kuliko wasioamini.

Tunawaombea kidato channe wote wanaofanya mitihani ikiwa unaye mtoto anayefanya mitihani  basi tuma jina lake ili tuendelee kumuombea wakati wote wa mtihani.

Au tembelea www.imanioscar,wordpress.com whatsApp 0753892961

 

HUDUMA NKUHUNGU-DODOMA

MUNGU ni mwema tumekuwa na huduma ya semina, nzuri hapa DODOMA lakini pia tumekuwa live kupitia Maisha FM 100.1. MUNGU NI MWEMA hatutaketi mpaka BWANA afanye imara kanisa lake.

HAKUNA TAJI BILA TIJA

 

Taji ni heshima anayopewa mtu baada ya kufanya kazi kubwa , kwa mfano tunapambana katika ulimwengu huu ili tukapate taji isiyoharibika. Imeandikwa katika kitabu cha 1 Wakorintho 9:25 Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote; basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo; bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Mara nyingi tumeimba kwamba tukimaliza kazi tutavalishwa taji, lakini nakukumbusha tu ya kwamba Hakuna taji bila tija.

Ukimuona askari anapigiwan saluti anaheshimiwa basi ujue , huyo amakula mateso kuliko wengine wakati wa mazoezi wala usije ukaona ni suala la bahati . Hapana ujue alisotea kupata manyota ya kutosha watu wanasema amechafuka ,na amejaa nyota katika mwili wake na hii imekuja baada ya mateso  makali na kuyavumilia. Lakini si hivyo tu kuna mambo anayokuwa amefanya yaliyosababisha kumfanya atambuliwe na kutunukiwa heshima hiyo ni Hakuna taji bila tija.

Raisi katika nchi yoyote ya kidemokrasia huwa anaheshimika sana,lakini heshima hii inakuja baada ya kupambana kwenye kampeni na kushinda, utaona wakati wa kampeni anavyotukanwa na kukejeliwa lakini anapoapishwa heshima yake inakuwa haipimiki, anaheshimika na watu wote.

Ndugu yangu mpendwa katika Kristo Hakuna taji bila tija katika jambo lolote, hata katika maswala ya kiroho ukweli uko wazi maandiko yanatufananisha na mkulima mwenye bidii shambani kuwa atavuna Zaidi imeandikwa 2 Wakorintho 9:6 Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Mungu hadhiakiwi wewe endelea kufurahia wokovu wa YESU , yeye amabaye ni kielelezo cha Imani yetu, alifunga siku arobaini.

Wewe unajiita mtumishi wa MUNGU unawaongoza watu unakula Zaidi kuliko washarika wako, nakukumbusha tu mtumishi yale aliyoyasema mtume Paulo katika kitabu cha 1 Wakorintho 9:27 bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha; isiwe, nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ndugu yangu natuogope kuwa watu wa kukataliwa , na wewe kama mtumishi wa MUNGU uwe kielelezo kwa waaminio, katika kuutafuta uso wa BWANA. Usiridhike na mafanikio uliyoyafikia bado MUNGU ana mahali pa juu Zaidi anataka kukupeleka na kukuinua endelea kuleta tija katika mwili wa Kristo.

Ndugu yangu nimegundua jambo hili katika utumishi kwamba nguvu ya madhabahu yako inaongezeka kwa kadriambavyo unajitoa kwa BWANA kumtumikia, yaani kuutesa mwili wako na kuutumikisha kwa ajili ya Kristo, kadri unavyozivuna roho nyingi zimjie BWANA ndivyo nguvu zakoa za kiroho na mamlaka yakoa katika ulimwengu war oho ianaongezeka. Lakini pia gharama ya sadaka zinazotolewa katika madhabahu yako, mpendwa katika mambo yote ufahamu tu kwamba lazima ujitoe, uache usingizi kwa ajili ya Kristo.

Mimi mwenzakoa kama uanavyoona jina langu ni mwinjilisti tu wa kawaida, lakini kila siku na kusisitiza kusikiliza kipindi chetu cha radio, tunachokiripia sisi wenyewe kwa pesa za mifukoni mwetu. Kama ujuavyo mtumishi wa MUNGU inachukua muda watu kukufahamu na kujiungamanisha na huduma yako, lakini mpendwa wewe una washarika mia mbili wala hata wilaya yako haikufahamu. Wakati ulipaswa kutumia hiyo redio ya  hapo wilayani kumhubiri Kristo na wilaya yako ikakufahamu na kujua uwepo wako. Yesu alisema anao kondoo walio nje ya zizi , mpendwa injili yako hiyo ni kubwa sio ya kusikilizwa na washarika wako pekee ongeza tija na utapata taji duniani na kisha uzima wa milele , mbinguni.

Hatujaja dunianin kushangaa tumekuja kufanya kazi, maadiko Mhubiri 11:6 Asubuhi panda mbegu zako, Wala jioni usiuzuie mkono wako. Kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa,kama ni hii au hii,au kama zote zitafaa sawasawa.Ipo nguvu ya kutumia vyombo vya habari kumhubiri Kristo , tusiwaachie wahuni wawalishe matango pori watanzania, inuka utumie vyombo vya habari kuhubiri injili. Mimi nakukumbusha tu, Hakuna taji bila tija, kama huamini subiri ndani ya miaka mitano ijayo sitakuwa na haja  ya kujitambulisha maana dunia itanijua.

 

YESU ANAZIDI KUOKOA

Namshukuru MUNGU ambaye ameendelea kuokoa watu kupitia huduma hii

NGUVU YA MTU MMOJA

Mpendwa msomaji nakusalimu kwa mara nyingine tena katika jina kuu la YESU Kristo wa nazareti aliye hai. Karibu tena katika kona hii uipendayo kwa ajili ya kuzidi kujifunza na kuinuana kiroho. Leo  nitakuletea Makala hii inayokujulisha nguvu ya mtu mmoja.Karibu…

Mara nyingi watu hatujioni kuwa na guvu mpaka tunapokuwa kwenye kundi, wakati mwingi tunajua kwamba ipo nguvu tunapokuwa wengi.Lakini mara zote katika maandiko MUNGU alikuwa akimuita mtu mmoja. Mungu aliita kila mtu kivyake ,utaona wengine waliitwa kutoka tumboni mwa mama zao.Hakuna mahali unaona MUNGU anaita kundi.

Mungu anamuamini mtu mmoja  ndiposa husema ,Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu elfu; maana Bwana, Mungu wenu, ndiye anayewapigania, kama alivyowaambia. Yoshua 23:10. Kumbe hatuhitaji watu elfu moja kufukuza watu elfu tunahitaji mtu mmoja ambaye anasimama na MUNGU ili kufanya mambo makubwa.

Kumbuka Maisha yako ni mmoja, ulikuwa peke yako tumboni mwa mama yako, uko peke yako ulalapo, uko peke yako ukiumwa , na mwishowe utaondoka peke yako. Hivyo unapaswa kuto kuogopa kwani iko nguvu kwako ingawa uko peke yako. Kumbuka unayo nguvu ya kufanya makubwa katika Maisha yako endapo utatambua uwezo ulio nao.

 

Mpendwa  acha nikukumbushe habari za Mohamed Bouazizi,kijana wa Kitunisia, ambaye  ndiye chanzo cha mapinduzi katika nchi kadhaa za kiarabu(Arab Spring), mapinduzi yaliyaonza mwaka wa 2011 katika nchi ya Tunisia na baadae kusambaa katika nchi zingine za kiarabu..

Mohamed Bouazizi alikuwa ni Mmachinga katika mji mmoja mdogo wa Sidi Bouzid huko nchini Tunisia.Alikuwa akifanya biashara ya kuuza matunda na mboga za majani kwa kutumia mkokoteni ambapo alikuwa anatembeza mitaani.

Ilikuwa ni December 17 mwaka 2010,kijana huyu alipokumbana na nguvu ya dola kwa kufanya biashara bila kibali ambapo alinyang’anywa mkokoteni na kibaya zaidi alipigwa kibao na askari polisi wa kike kitendo kilichomuumiza sana.

Baada ya kutendewa vivyo sivyo,kijana huyu aliamua kwenda katika ofisi za Gavana wa Jimbo kulalamika ila kwa bahati mbaya hakuruhusiwa kuonana na Gavana jambo liliomuongezea hasira na machungu.

Kutokana na hasira alizokuwa nazo, kijana huyu aliamua kwenda  kununua petroli katika kidumu na kurudi katika Jengo la ofisi ya Gavana ambapo aliamua kujimwagia petroli hiyo na kisha kujitia kiberti mbele ya Jengo hilo na kuungua vibaya.

Alikimbizwa hospitalini akiwa na majeraha makubwa ya moto ambapo alilazwa kwa zaidi ya wiki mbili na ilipofika January 4 mwaka 2011, Bouazizi aliaga dunia.

Kitendo cha Bouazizi kujilipua ndio kilichoamsha hasira za wananchi wa Tunisia na kuanza maandamano ya kupinga utawala wa Raisi wa Tunisia, Dikteta Zinel al-Albidine Ben Ali ambae nae aliamua kutumia mabavu kujaribu kumaliza uasi wa wananchi lakini vikosi vyake havikuweza kufua dafu mbele ya nguvu ya umma na hatimae wananchi walimn’goa madarakani na ndipo uasi wa namna hiyo ukasambaa katika mataifa mengine ya kiarabu kama vile Misri, Libya na Yemen.

Mpendwa iko nguvu kubwa katika mtu mmoja, wala usiangalie elimu uliyonayo bali jambo la msingi ni kufahamu kwamba nadani yako iko nguvu ya kufanya mambo makubwa maishani. Mtu mmoja Esta alisababisha wokovu kwa watu wote. Mtu mmoja YESU kristo ameikomboa dunia nzima. Najua kabisa mpendwa wangu unao uweza wa kufanya mambo makubwa ukashangaza dunia nzima. Inuka usitegeme vikao Mtumshi wa MUNGU anayeheshimika sana duniani  Benson Idahosa alipokuwa hai aliwahi kusema “where committee can not do commitment will do”.MUNGU akubariki ni sisi katika utumishi baba na mama Mwinjilist Iman Oscar Katana.

Blog at WordPress.com.

Up ↑