Search

Pastor Imani Oscar Katana

TAMASHA KUBWA LA VIJANA -MOTO ULAO BAPTIST CHURCH

WORSHIP WITH US AT BAPTIST CHURCH -MOTO ULAO DEGE KIGAMBONI DAR ES SALAAM TANZANIA -EAST AFRICA

NJIA 20 ZA KUPONYWA NA MUNGU

NJIA 20 ZA KUPONYWA NA MUNGU.

Atukuzwe MUNGU juu mbinguni na duniani iiwe amani wa watu aliowardhia. Mpendwa msomaj wangu karibu katika mfululizo wa Makala hii mpya kabisa ya uponyaji . Tunajua kwamba moja kati ya mambo ambayo YESU aliyafanya ni kuponya magonjwa na udhaifu wa kila namna  sawa na Mathayo 9:35 Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao, na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina.

Sasa ziko njia nyingi za kupokea huo uponyaji na nitafundisha njia 20 ambazo unaweza kuzitumia kupokea uponyaji wa Ki MUNGU.Njia ya kwanza ni kuombewa , hii ni njia ambayo mtumishi wa MUNGU anaweka mikono juu ya mgonjwa naye anapata afya sawa na Maagizo ya YESU  katika. Marko 16:18 watashika nyoka; hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa; wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya.

Hii ni njia rahisi ambayo inamhusisha mwombaji  mwenye karama za uponyaji kuwaombea watu wanaokuja madhabahuni.Kuombewa na MUNGU hujidhihirisha kuponya ili atuuzwe. Kwa namna yoyote mtu anayeombea asichukue utukufu maana mwenye kuponya ni MUNGU.

Njia ya pili ambayo naweza kukusaidia kupokea uponyaji wa MUNGU ni wa njiia ya kumtumikia. Imeandikwa katika Kutoka 23:25 Nanyi mtamtumikia Bwana, Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako, na maji yako; nami nitakuondolea ugonjwa kati yako.Uaona mpendwa wangu mstari huu wenye ahadi kwamba utamtumikia BWANA  MUNGU wako naye atabariki chakula na maji yako na ataondoa  ugonjwa kati yako.

Mpendwa huu ni uhalisia endapo utasimama na kumtuikia MUNGU basi uwe na uhakika kabisa kwamba MUNGU atahusika na afya yako.Unapokuwa unamtumikia MUNGU unaleta faida kwenye ufalme wake hivyo  MUNGU huendelea kukutunza ili uzidi kuzaa . Yesu alisema katika Yohana 15:2 Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa; na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa.Tunapomtumikia MUNGU kwa uaminifu tunakuwa matawi yazaayo naye BWANA YESU anatutunza ili tuzidi kuzaa . MUNGU na akujalie ukawe tawi lizaalo katika JNA la Yesu ili  kwa neema na rehema zake na akutunze.

Kumtumikia MUNGU na kukaa uweponi mwake husaidia kurejeza afya yako, mtunga zaburi katika Zaburi zae anasema Zaburi 103:5 Aushibisha mema uzee wako, Ujana wako ukarejezwa kama tai; Mpendwa kuna kurejezwa kwa ujana ,magonjwa yanayo kawaida ya kumzeesha mtu lakini punde mtu ukiamua kukaa kwenye uwepo wa MUNGU uwe na uhakIka kwamba utashibishwa mema uzee wako.

Nimezaliwa katika nyumba ya watumishi wa MUNGU nami tangu ujana wangu nalichagua kuwa mtumish wa MUNGU nanena wazi kwamba MUNGU anayokawaida ya kuwajali na kuwatunza watumishi wake. KUNA WAKATI UNAENDA MADHABAHUNI UKIWA katika halu ya ugonjwa lakini utashuka madhabahuni uKIwa  mzim a wa afya.

Nilwahi kusikia ushuhuda wa mama mmoja ambaye alikuwa anaumwa ugonjwa wa matende kwa kitambo kirefu alikuwa amelala kitandan I hawezi akafunuliwa siri hii ya kupokea uponyaji wa umtumikia MUNGU aawaza mimi ntafanya nini new nmemtumiikia MUNGU? Akakumuka agizo kuu la YESU kwamba ni kuhubiri injli akatoka na miguu yake imejaa kama ya tembo. Akaenda  kwa mchungaji wake akachukua vipeperushi vya injili akaanza kugawa vipeperushi  barabarani.Akamaliza akarudi nyumban na miguu yake imevimba , akalala na miguu yake imevimba lakini asubuhi kuna jambo la ajabu lilitokea  uvimbe haukuonekana tena akawa  ameponywa kwa njia hiyo tatizo la watu wengine ni kwamba akiwa anaumwa  basi hata kwenda kanisani hataki. Kufanya hvyo ni kumruhusu shetani aendelee kukutesa na kukunyasa hata kama unaumwa namna gani usikubali kunyoosha mikono juu na kusalimu amri endelea kupigana maana tunaye jemedari wetu wa vita ambaye ameshinda kifo n amauti yaani YESU KRISTO. Mpendwa wangu unayemtumikia BWANA jipe moyo mkuu nawe utashinda.

Nikutakie baraka za MUNGU katika siku ya leo na nikukaribshe kujifunza pamoja nasi kwa njia ya wasap  0752352116 tuma  jina lako na mahala unapoish nami nitakusajili ujumuike na familia kubwa ya wana wa MUNGU mtandaoni.

ReplyForward

UKAWE MWEZI WA KUTAMBULISHWA

SALAMU ZA MWEZ WA TANO!

UKAWE MWEZI WA KUTAMBULISHWA KWAKO.

Hongera kuingia mwezi wa tano. Ni kwa neema ya MUNGU tu.Lisikie Neno la MUNGU Kwamba ukawe mwezi wa kutambulishwa kwako.

Kuna mtu unasoma hapa Maisha unayoyaishi siyo yako , una sifa kubwa lakini hakuna mtu wa kukutambulisha unaonekana mtu wa kawaida tu .Ikiwa utakubali kuchukua malekezo yakupasayo kutenda nakuambia hakika ya kwamba JEHOVA atakutambulisha kwa jina la YESU.

Daniel na wenzake waliendelea kutambuliwa kama mateka wa Nebuadreza mpaka MUNGU alipowatambulisha.Imeandiikwa ….Na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake.

Dan 1:20

Nakuambia MUNGU aliyewataambulisha Daniel na wenzake wakaonekana mara kumi  bora kuliko wachawi akakutambulishe na wewe katika JINA LA YESU. Kuna mahali huwezi kuingia mpaka ukitambulshwa. Bila kutambulshwa walinzi na ma sekretari watakuzui usiingiee.

Acha katika mwezi huu wa tano huduma yako na ikatambulshwe, Biashara  yako ikatambulishwe Kimatafa.Nakuombea hiyo karama yako ikatambulishwe na kujulikana katika jina la YESU.Huo uchapakazi wako na ukatambulishwe naona kuna watu wanajipatia sifa na heshima kwa mgongo wako wanafaidika ila wewe umebakia chini .Sikia Neno la BWANA hawataendelea sana maana utayaona matunda ya kazi yako.

Ukitaka kujua mambo ya kufanya ili MUNGU AKUTAMBULISHE andika JINA LAKO  NA MAHALI ULIPO ukifuatiwa na ujumbe NITAMBULISHE BWANA YESU NA UTUME UJUMBE KWENDA WASAP namba hapo chini .UTATUMWA MAMBO YAUPASAYO UFANYA ;L MUNGU AKUTAMBULISHE

Mch.Imani Oscar Ka

MADHABAHU YA MOTO ULAO

MOTO ULAO ONLINE CHURCH

MCHAKATO WA KUBADILI KUZINI LIWE TENDO LA NDOA


ZIJUE HATUA 12 ZA KUFUATA 

UKO TAYARI?
 Hey wakaka asikuambie mtu miongoni mwa raha kubwa huku duniani ni tendo la ndoa.
Nakuambia ukweli
Lakini tendo hili ukilifanya nje ya ndoa ni dhambi inayonuka mbele za MUNGU
NA HASARA ZAKE TUNAZIJUA SOTE KWA HIYO FUATA HATUA HIZI ILI KUZINI KUSIWE DHAMBI BALI TENDO TAKATIFU LA NDOA
 UKIKUA UKAFIKIA UMRI WA KUOA KUANZIA MIAKA 20-27 AU 28-30 UMRI WA KAWAIDA FANYA YAFUATAYO
1: FANYA MAOMBI YA KUONGOZWA KUCHUKUA MTU SAHIHI


2: USISUBIRI MALAIKA AKUJIBU KWA SAUTI KAMA YA RADI
angalia moyoni ukiona kuna binti anayekufaaa mfuate 
Usione sooo sema naye
 N:B usitake umzimie kwa asilimia 100 kwani weww sio unayeumba ukiona tu anakudatisha na unamfeel chukua Uwe na vigezo lakini kuwa flexible eti yuko vizuri ila hana mwanya
Utazeeka wewe
 For me nilikuwa nataka mke tall.
Tukisimama iweMdomo kwa mdomoShingo kwa shingoMagoti kwa magotiNyayo kwa nyayo
Asee mke wangu ni shoti ananifika mabegani
Lakini na enjoy saaana
Nyama ni ileile bucha isikusumbue Wewe angalia kwambaHuyo mdada anakuvutia kihisia
Unamfeel mengine hayo mbwembweBro mwenyewe kawaidaa sana ila unavyochagua sasa eti nataka awe kama malaika

Hivi hujui hakuna malaika wa kike
Malaika utasikiaGabriel
Mikael
Raphael😂
3: ZUNGUMZA NAYE.
Jenga mazingira zungumza naye kwa machache au kwa mengi.Kwa simu au mubashara
Mjulishe kwamba unataka umuoe
Awe na muda wa kukujibu akikubali.sawa akikataa mchakato unaendele Usitembee peku eti kwa sababu kiatu ulichokipendaHakikutoshi.
Tafuta kingine inawezekana usikipende kama cha kwanza ila kitakusitiri
Wanaume eeeeeeeeeehhhhh


4: MKIKUBALIANA MSISAHAU KUPIMA AFYA.


5:PIMANENI AFYA
Kuwa na muda mzuri wa kuzungumza kuhusu future yenu Kwamba mnaweza kuishi wote kwa siku zenu zote zilizobakia huku duniani
Vitu kama wito vizungumzwe waziwazi
Ili kila mmoja ajue kama anaweza kuwa mtu sahihi kwa mwenzake


 6:TOA MAHARI


ukitoa mahari au posa wazazi pande zote wakajua hapo ndio uchumba unazaliwa Kama hujatoa mahari au posa nyie ni marafiki bado hamjawa wachumba
 7: UCHUMBA 


WAKATI MUHIMU WA KUONGEA MAMBO MUHIMU 
KASORO SEX


 8:ENGAGMENT .hufanyika baada ya mahari


 9:MAANDALIZI YA HARUSI
-Vikao na michakato ya kuandikisha ndoa na kutangaza kanisani


 10:NdoaInafungwa kanisani sio harusi.
Ndoa inawezaa kufungwa bila sherehe za harusi
Usitishwe kuoa kwa sababu ya Harusi


11: HARUSI Huu ni wakati wa kuselebuka
Hakikisha mke anakuwa kushoto wakati wote.
Furahia siku yako maana haiatajirudia
Matukio makuu matatu maishani
Kuzaliwa
Ndoa
Kufa.
Ndoa ni tukio nyeti mno
 12:MAHARUSI KWENDA KUPUMZIKA
 Hatua hii ya 12 sasa ndio ukifanya mambo yetu inakuwa sio kuzini inakuwa ni TENDO TAKATIFU LA NDOA
 SASA KIJANA FASTER  TU UKO GETO UMECHOJOA UMETIA DUDU
UNAKOSA VITAMINI NYINGI SANA ZA UTU
HATUA HIZO ZIMEWEKWA ILI WATU WENYE AKILI TIMAMU WAZIFUATE
 WAKAKA NAKUAMBIA UKWELI JITAHIDI SANA USITIE DUDU KABLA YA HIZO HATUA NDOA YAKO ITAKUWA IMEKOSA VITAMINI SAN

UKILEA UTAELEA!

Mpendwa msomaji wangu , BWANA WETU YESU KRISTO ASIFWE ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo  wa Nazareti .Karibu sana katika Makala hii ya NENO la MUNGU jumapili ya kwanza ya mwezi muhmu kwangu mwezi wa tano ambao ni mwezi wangu wa kuzaliwa . Mpendwa wangu uliyefikia umri kuoa nakukaribisha sana wenye darasa la wakaka waoaji kwa njia yaw asap leo ikiwa wiki ya tatu.Ujumbe wangu leo unaeleza nguvu iliyomo katika kulea…

Watu husema kuzaa sio kazi , kazi kulea mwana.Kuhubiri mtu na akaokoka sio kazi kazi kumfanya mtu huyo asimame na kuukulia wokovu.Ni rahisi sana kueleza kwamba katika mkutano Fulani wa injili wameokoka watu kadhaa lakini kuwalea watu hawa wakasimama na kudumu katika wokovu hilo ni jambo linguine.

Mpendwa wangu katika agizo kuu la YESU  wengi wanakumbuka tu kwamba mkakawafanye  matafa yote kuwa wanafunz I wangu , lakini wanasahau kwamba alisema pia mkawafundshe yote niliyowaamuru ninyi.Kuwafundisha yote huko ndio kulea kama hutasimama kulea na kuwafundisha watu utakosa Watoto. Utaenelea kuandamwa na ukiwa.

Biblia inatuagiza kulea Waefeso 6:4 Nanyi, akina baba, msiwachokoze watoto wenu; bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana.Baba au mama anao wajibu wa kulea , tunao wajibu wa kulea Watoto wa kimwili tuliowazaa lakini sio hao tu , bali na Watoto kiroho tuliowazaa .Ukiwekeza katika kulea uwe na uhakika iko siku moja utaelea juu wakati wengine wakizama.Wazazi tusiziachie shule kulea Watoto wetu nakuambia ukweli hata kama unalipa ada dada anayemlea ataelea wakati wewe mzazi unazama maana huna  ulichowekeza.

Mtu yeyote ambaye amefikia hatua ya kwa mbobezi ni vyema ukaweka mikakati ya kuwalea wengine wa ana yake. Wako watu wengine ambao wanatamani kuonekana kwamba wao ndio kila  kitu. Wana roho ya jogoo ambaye aanapokuwa anawika hataki kusikia jogoo mwingine anawika.Mpendwa wangu katika mpango wa MUNGU nikutaka tuenee na kuijaza nchi sasa unawezaje kuijaza nch wewe mwenyewe ndio maana kuna umuhmu wa kujizalsha ndan ya wengne.

Rafiki yangu uwe na muda wa kulea watu wapya wanaojiunga na hiyo taasisi yako kuwa nao bega kwa bega waonyeshe mazingira uswe na choyo. Nakumbuka nilijiunga na kufanya kazi katika kampuni moja katika ile ofisi nimefika siku ya kwanza naona watu wanaenda kunywa chai na mimi mgeni hakuna hata anayenielekeza.Ukiona hata leo ninaandika unaweza kujua ni kwa namna gani nilijisikia.Halafu baadaye nikawa mkuu wao.

Mshumaa hautapotezi chochote unapowasha mshumaa mwngine ,Zaidi Zaidi  nuru itaongezeka .Nikwambie mpendwa msomaj wangu katika fani yoyote uliyopo hakikisha kwamba  unawalea watu.wewe ni fundi cherehan wafundishe mafundi wengne . Mchungaji inua wachungaj wengne unaona raha kwamba wewe ndo unayeitwa makansa Zaidi ya kumi yanayokuzungua kwenda kufanya shughuli za kchungaji kwa sababu waliopo hawana sifa hujawawekea mikono .

Nasikitika kwamba tunao wachungaj ambao hawaridhiki kwamba mtu ameitwa kama hatasota kama yeye. Anatamani kwamba kama yeye alilala njaa anataka kila anayekuja  wenye huduma alale njaa na  kama yeye hyo ni roho ya kisasi. ingekuwaje naye Yesu kwamba kwasababu aliteswa msalabani  basi aseme wote tupite msalabani . Lakini yeye aliteswa ili ss tuwe huru maandiko yananena wazi 2 Wakorintho 8:9 Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake.

Tunapoamua kuwa walezi tukubali wamba MUNGU ametutanguliza sisi utengeneza nja ya wengine wafanywe wengne mambo kuwa rahisi kuliko ulivyoyakuta.Nakuambia ukweli hata mnyama ukimlea atakufahamu na kukutendea mema . sembuse mwanadamu ? Jitoe kulea mema yaliyo ndan ya watu na kama MUNGU wa majeshi aishivyo hatokuacha. Ataona sababu ya kukuongezea Maisha maana unazaa matunda na matunda yako yanakaa . nakuombe  MUNGU na akujalie neema kulea ili siku moja uweze kuelea kwa jna la YESU.UBARIKIWE

GREETNGS FROM LIWALE-SOUTHERN TANZANA

Dear friends salute you in JESUS name.

I glorify GOD almight for such a wonderful opportunity to minister the Word of GOD to the church of southern part in Liwale -Lindi region. The whole week sense 28/3/-4 /4/2021.

The Holyghost is setitng free people from bondage.

The presence of GOD overshadow us every service.

Be blessed

AJALI ZA KUJALI

Haleluya! Atukuzwe MUNGU juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia.Mpendwa msomaji wangu ni jumapili nyingine tena tunakutana kwenye madhabahu hii ya kona  ya Moto ulao.Ambapo kwa nitakuletea mfululizo wa somo hili la ajali za kujali.Karibu ufuatane nami

Kujal ni jambo zuri ambalo miziz yake ni upendo, katika sifa za upendo kama zilivyoorodheshwa kwenye Wakorintho wa 13 unaona , neno kujali likiwa halijaandikwa hapo moja kwa moja lakini unaweza kuona matendo kama upendo hufadhili , upendo haungalii mambo yake wenyewe,ukitazama kwa ukaribu maneno haya utagundua kwamba yeyote mwenye upendo ni atauwa n mtu anayejali.Kujali ni hali ya kutoa mwitikio chanya katika matukio ya wengine.Mtu anayejali n mwenye kuwahurumia wengine.

Kujali ni tabia ya waungwana watu wacha MUNGU, katika biblia Luka18:2-6  yuko mtu mmoja ambaye alijipambanua wamba  hamchi MUNGU wala hajali watu.Mbingu zikamtambua kama kadhi dhalimu nakuambia ukweli kwamba mtu yeyote unayejinasibu kwamba hujali hutaacha kutambuliwa kama mtu uliyedhalimu.Unajitutumua kwa kizungu kwamba ” I don’t care” hii sio sahihi unapaswa kuwa mtu unayejali.

Ziko ajali mbalimbali zinazoawapata watu wanaojali kiasi kwamba wanajuta kwa kujali kwao na kudhamlilia peupe au kwa siri kuacha kujali watu.Katika makala hii nitakuwa nikieleza ajali zinazowatoea weng wanaojali na namna unavyoweza kukabiliana nazo bila kuacha kujali. Nmeziita ajali kwa sababu huwa zinawatokea watu bila kutarajia  ,kila msafirii anatarajia kufika salama kule anakowenda.Lakini ajali inavyotokea huharibu matarajio ya msafiri. Kila msafiri katika barabara ya kujali  huwa anataka kuona kwamba anafikia mwisho mwema wa kujali kwake ,badala yake hujikuta akitendewa vinginevyo kwa namna yenye kumuumiza.

Wanasema kujali sio kazi  kumpata mtu wa kukujali.Wako wengi wanaojiuta wamepata ajali hii ya kujali hususani wazazi wanaowekeza kwa watoto wao.Wakidhani kwamba  watakusanywa na kujalwa katika uzee wao jambo ambalo unakuta halifanyiki. Niliwahi kusoma andiko mmoja kwamba wazazi wawili wanawajali na kuwalea watoto kum na wakakua na wakafanikiwa  lakini watoto kumi wanashindwa kuwalea na kuwajali wazaz wawili. Mpendwa msomaji wangu nakukumbusha kusimama na kuwa mtu unayejali wazazi.

Wazaliwa wa kwanza katika familia pia ni wahanga wa ajali za kujali unaweza kuona jinsi wanavyojitoa kuwajali wadogo zao. Wakijikamua wa jasho   damu kusomesha , uwasadia wadogo zao kwa hali na mali lakini punde wadogo zao hao wanapofanikiwa huwa hawana muda wa kurejesha fadhili hizo.Ooooh wakaka na wadada ambao mmejikuta kwenye hii ajali nataka kuwafunga na kuwapaka  divai jeraha zenu imeandikwa kwa kitabu cha Wagalatia 6:7 Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna.Hey nafurahia andiko hili kwamba apandacho mtu sio apanadapo  mtu , kwa hiyo usiogope hutavuna ulipopanda bali utavuna ulichopanda .Nakuombea wewe mzaliwa wa kwanza MUNGU akunulie watu watakaojali kama ulivyojali wao.

Kwa namna hii wako watu wengi wamejikuta hawana muda wa kujal tena kwa vile tu wamejeruhiwa na watu waliowajali sana .Biblia anasema Marko 16:18 watashika nyoka; hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa; wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya.Unaona hicho kipengele cha kunywa vitu vya kufisha usidhani kwamba ni vinywaji vya kawaida hasha!

MAMBO KUMI YA KUFANYA ILI UWEZE KUPATA KIBALI MBELE ZA MUNGU NA WANADAMU

SEHEMU YA 1

 MAMBO KUMI YA KUFANYA ILI UWEZE KUPATA KIBALI MBELE ZA MUNGU NA WANADAMU.

MAHUBIRI YA JUMAPILI  07/03/2021

NA: MCHUNGAJI IMANI OSCAR KATANA.

Mpendwa wangu ninakusalimu kwa jina la YESU KRISTO WA NAZARETI  aliyehai .Karibu katika ujumbe wa leo ambao Roho mtakatifu imempendeza tuweze kujifunza kwa habari ya kibali.Kibali ni ile hali ya kukubaliwa ,kupendwa na kupendelewa ,kufurahiwa na kupewa chochote unachokihtaji.Miongoni mwa vitu muhimu vnavyoweza kufanya Maisha yako yawe mazuri hapa dunian I basi n Maisha yenye kibali .MUNGU wetu atufundshaye ili tupate faida anatufundisha siku ya leo ili kwa somo hili ikaweko faida katika Jina la YESU.

Yafuatayo ni mambo kumi ya kufanya ili uweze kupata kibali mbele za MUNGU   na wanadamu;

1:KUTENDA MEMA

Matendo mema huleta kibali MUNGU alipokuwa anaona wivu kwa ajili ya  ndugu yake Habili . Mwanzo 4:7 Kama ukitenda vyema, hutapata kibali? Usipotenda vyema dhambi iko, inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde.

Mpendwa wangu tenda mema utapata kibali.Fanya mema kuliko wenine nawe utaona kibali chako kikiongezeka . Pokea uwezo huo wa kutenda mema kwa uweza wa jina la YESU.

2:KUSHIKA  NENO LA MUNGU.

Katika mithali Sura 3 unaona mambo makuu mawili ili uweze kupata  KIBALI NA AKILI NZURI. Mungu wetu anayo hazina ya Kibali na akili nzuri kwa  watu watakaolishika  na wale  watakaotembea katika rehema na kweli.

Mithali 3:1-4

1 Mwanangu, usiisahau sheria yangu, Bali moyo wako uzishike amri zangu.

 2.Maana zitakuongezea wingi wa siku. Na miaka ya uzima, na amani.

 3 Rehema na kweli zisifarakane nawe; Zifunge shingoni mwako; Ziandike juu ya kibao cha moyo wako.

 4 Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri, Mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu

Neno Rehema limetafsiriwa kwa lugha ya kingereza kama huruma  ndio maana unakuta unapowauhurumia wengine uwe na uhakika kwamba utakuwa na kibali.Kinyume chake ni kweli kwa mtu  mkatili asiye na huruma watu huwa wanamuogopa na kuwa mbali naye.

3:KIBALI KUTOKANA NA  KUTUMIKI KUSUDI LA MUNGU .

weza kulitambua kusudi la kuumbwa kwako uwe na  uhakika kabisa kibali cha MUNGU kitaachiliwa kwako kuhakisha kwamba unalifanikisha. Kbali hiki kilikuwa juu ya MUSA Kutoka 11:3 Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao, na mabalbali choni pa watu wake.

Ukisoma kwa utulivu kuanzia mstari wa pili utagundua kwamba MUNGU aliachilia kibali kwamba kila walichokihtaji kutoka kwa Wamisri wakaweza kupatiwa. Hiki ndicho kibali alichokipata Nehemia mbele ya mfalme na kuruhusiwa  kupewa vitu kwa ajili ya ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu.

Mungu wetu ambaye hhabadiliki na akuachilie kibali hiki sawa na lile kusudi la kuumbwa kwako katika jina la Yesu.

4:KIBALI  HUJA KWA MAOMBI.

Kuna watu wanasema kibali hakiombwi lakini utamuona Esta na Wayahudi wakiomba kibali kwa MUNGU aweze kupata kibali mbele za Mfalme. Uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu; msile wala kunywa muda wa siku tatu, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile; kisha nitaingia kwa mfalme, kinyume cha sheria; nami nikiangamia, na niangamie.  Esta 4:16

Blog at WordPress.com.

Up ↑