Search

Mtumishi Imani Oscar Katana

Category

Teachings

TAZAMA YUAJA NA MAWINGU

Ndugu yangu mpendwa katika Kristo jambo ambalo shetani asingependa ujue na kutambua ni habari hizi za kurudi kwa YESU , ndugu yangu mpendwa wengi wamejisahau na mahanagaiko na taabu ya Maisha  wanapambana na hali zao na wameshau kupambana na kumngojea BWANA HARUSI wanafanya kama wale wanawali kumi wapumbavu.

Ndugu yangu mpendwa kwa kinywa chake wenyewe alisema  katika injili kama lilvyoandikwa na Yohana MTAKATIFU  Yohana 14:1-3 Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningaliwaambia; maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo mimi, nanyi mwepo.

Hii ndiyo ahadi ambayo bado haijatimia nasi tunapaswa kumngoja BWANA  kwa subira kuu , kwani mambo yote yaliyotabiriwa yamekwisha kutimia kilichobakia nikumuona Yeye BWANA wetu akishuka mawinguni kama andiko lisemavyo Ufunuo wa Yohana 1:7 Tazama, yuaja na mawingu; na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma; na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina.

Rafiki leo ni siku mabayo MUNGU ameona vyema kukumbusha kwamba anakuja, ni kweli anaonekana amechelewa lakini atarudi , saa ambayo hauidhanii, wakti tunaoana kuna matumaini duniani nay a kwamba kuna teknolojia nyingi kuyafanya Maisha ya mwana damu yawe rahisi ndipo BWANA wa mavuno anaporejea,  heri mtumwa yule ambaye BWANA wake ajapo atamkuta akiendelea kufanya yale aliyoagizwa. Yaani kujitakasa na kuishi Maisha matakatifu katika KrisTO Yesu.

Ujumbe huu wa kurudi kwa Yes umara ya pili , umekuwa adimu kuhubiriwa kwani watu wengi wasingependa kusikia habari hiozo kwani huwa zinawakatisha tamaa katika juhudi9 zao za kufanikiwa nakufurahia dunia hii ambayo inapita upesi.Lakini hayo yote hayatazuia kwamba BWANA WA MAVUNO asirejee ansema anakuja upesi. Ufunuo 22:12 Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo

Heri kama nagekuwa ankuja tu ,  lkini anakuja na ajira  mkononi mwake kumlipa kila mtu Swa namatendo yake, mahali pengine anasema na pepeto mkononi mwake, anakuja tena. Rafiki yamkini um ejisahau unajua ungali bado na muda wa kuwepo duniani hivyo unaweza kutenggeneza Maisha yako wakati wowote, lakini litazame nono hilo naja upesi, upesi maan a yake yuaja haraka na kila jicho litamuona walioa hai na walio kufa wote watamuona mfalme wa wafalme.Nitakueleza katika Makala zijazo kwa utaratibu jinsi mambo hayo yatakavyokuwa , watu wamejisahau ndiposa maandiko yansema kama  Mathayo 24:37-40 Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu.Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya Gharika watu walivyokuwa wakila, na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina,wasitambue, hata Gharika ikaja, ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni; mmoja atwaliwa, mmoja aachwa;

Hivyo ndivyo ilivyokatika dunia ya leo watu wako  na juhudi katika mambo ya kidunia na wamesahau kuayatazamam mamabo makuuu yadumuyo wamekaza macho yao kuanmgalivitu na mabao  ya dunia hii yanayopita kwa upesi na wamejisahau kukesha na kuomba kama mtume petro anavyoandika waraka kwa watu wote akisema 1 Petro 4:7 Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia; basi, iweni na akili, mkeshe katika sala.

Ndiyo mwisho wa mibaraka na mafanikio umekaribia naam umefika wenye akili hukesha katika sala,  hawaachi na kujisahau kwani unapodhania kuna amani ndipo uharibifu ukamjia ghafla, uwe macho  mtoto wa MUNGU uwe ni mtu wa kukesha na kuomba na kumtafuta MUNGU na nguvu  zake .

Nakutakia baraka jumapili ya leo. Karibu katika kundi letu la wasap uendelee kujifunza Zaidi NENO l a MUNGU pamoja nasi jiunge kwa namba hiyo hapo juu. LAKINI PIA USIKOSE KUSIKILIZA KIPINDI CHA MOTO ULAO kila jumapili sa moja hadi saa mbili usiku kupitia sibuka fm . Fuatilia mafundisho Zaidi kwa http://www.imanioscar. wordpress.com.Pia tutazame kupitia Katana moto ulao tv youtube.

Advertisements

DAR MPAKA BUKOBA

 

Jina la BWANA libarikiwe mpendwa wangu ninakusalimu tena kwa jina takatifu la YESU KRISTO, ikiwa ni jumapili ya mwisho kwa mwezi huu tano namshukuru MUNGU wa neema kunisaidia kunisafirisha salama kutoka Dar es salaam mpaka Bukoba ambako tupo na kongamano kubwa na vijana wa Baptist ikiwa ni hitimisho la wiki la vijana , linalofanyika hapa kanisa la Baptist Hemugembe pamoja na mkutano wa injili. Basi katika Makala ya leo nataka nikushirikishe naman safari yangu ilivyokuwa na mambo niliyojifunza safarini.

Nilianza safari mapema sana saa kumi na mbili kwa basi, safari yangu ilikuwa nzuri na tulisafiri salama kabisa. Kutokana na kuchelewa kwenda kukata tiketi basi nilipata kukaa nyuma kabisa mwishoni mwa basi, na dereva alikuwa anajitahidi kuwahi ili tusije tukazuiwa tukalala  nzega badala ya kahama jambo amabalo aliweza kulifanikisha na tukafanikiwa kufika salama kabisa kahama.

Sasa ninachotaka kukuambia ni mamabo yaliyokuwa yakitokea ndani ya basi, kwanza nasikitika jinsi ambavyo miziki na nyimbo wanazoweka wahudumu wa basi kwa abiria zao kwani kuna mapicha mengine ambayo ni aibu hata kuyatazama pale unapokuwa   unasafiri na mwanao , cha kushangaza hata nyimbo zilizopigwa marufuku nazo utaona zimo zinapigwa.Mapicha ya  watu waliovaa nusu uchi ndiyo yanayotawala safari nzima. Nadhani wakati umefika kwa mamlaka zetu kutamka  kwamba mambo haya yakatazwe na Sumatra bali watu waruhusiwe kuwekanyimbo zenye maadili na   mikanda ya Wanyama na hifadhi zetu za kitalii ili watu waendelee kujifunza mambo mbalimbali ya kizalendo na sio vitu vinavyoharibu amani kwa wasafiri na kufanya usafiri uwe ni kero.

Lakini pamoja na masikitiko yangu kukataza kuhubiri ndani ya mabasi kwa sababu ya kwamba  wahubiri wa injili wanaleta kero kwa wasafiri. Kweli habari njema zinawezaje kuleta kero, kuwaambia watu waache ulevi waache dhambi na uhalifu kweli kunaleta kero, sawa tu labda kwa maana serikali haina dini, basi kama hivyo ndivyo mavazi yanayoashiria udini yapigwe marufuku katika taasisi za serikali isiyo na dini.Yavaliwe tu kwenye ibada, sio lengo langu kuzungumzia jambo hilo lakini nilishangazwa wauza bidhaa za wao wanaendelea kuhubiri bidhaa zao. Sumatra wamekataza kuhubiri habari za MUNGU lakini wanaohubiri bidhaa zao wako wako na uhalali kweli hizi ni nyakati za mwisho.

Kama hayo yote ni tisa basi kumi ilikuwa ni kule nyuma ya basi nilipokuwa nimekaa, nilikuwa nikisikia kelele za kulalamika pale dereva anapokuwa amepita tuta au korongo kwa kasi, jambo hili lilikuwa linafanya sisi tuliokaaa nyuma tulalamike, sana maana tulikuwa tunarushwa hadi unasikia maumivu mikanda ilikuwa inatuokoa tusigonge vichwa vyetu kwenye vyuma vya juu ya basi.

Ama kweli nikajifunza kwa habari ya nafasi uliyopo inaweza kuwa chanzo cha matatizo kwako, kwani ni watu tuliokaa nyuma ndio tulikuwa tunarushwa waliokaa mbele na katikati ya basi kwao mambo yalikuwa muswano tu hakuna kurushwa rushwa. Ndip nikawaza kwamba wote tupo kwenye basi moja lakini sisi tunaona mbafya wao walaa ndio kwanza wanalala uzingizi kwa raha zao si wako  karibu na suka bwana.

Ndipo nikawaza moyoni mwangu kwamba ni kweli kabisa  tukiamua kuwa karibu na YESU  ambaye ni dereva wa kweli kamwe hatuwezi  kuona mbafya ya kurushwa hata kama tutapitia katika misukosuko mingi. Ndio maana unaona kwamba waliokuwa wako karibu na dereva wao hawakurushwa walikuwa wanaendelea kustarehe. Rafiki yangu msomaji  fanya mpango jumapili ya leo usika e huklo nyuma ya basi  sogea mbele ukae karibu na dereva utakuwa na amani.

Mathayo 11:29-30 Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu; kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi.

Tukitaka kupata raha katika safari tunayopita hapa duniani basi, na tujitahidi kuwa karibu na YESU mambo yakutikisa yanapotokea sisi tutabaki salama na MUNGU atajivunia sisi. Ndugu yangu mpendwa MUNGU anataka ajivuni wewe na akusaidie kuhakikisha unapita kwani ulimwenguni tunayo dhiki lakini yeye BWANA ameushinda ulimwengu.

Mimi binafsi nilikoma kukata siti za nyuma, labda kuwe na dharura. Sasa nawashangaa watu wanaopenda kukaa nyuma yaani utakuta mtu kila mahali anataka kukaa nyuma, ndio ni sawa pengine uje uletwe mbele lakini nyuma hakufai hata wanaokaa nyuma makanisani wana mipango yao wengine wanataka kuwahi kutoka, wengine wanakuwa wanaongea mahubiri yanapoendelea, nyuma unakuta watu wanavikao vyao vinaendelea wakati wa ibada.

Lakini pamoja na hayo yote tuko vyema hapa kanisa la Baptist Hamugembe tukiwa tunawanoa vijana kuelekea utumishi wao katika Maisha yao hapa duniani.Barikiwa sana wakazi wa Bukoba kwa kuhudhuria kwa wingi kwenye mkutano wa injili tutaonana tena MUNGU akipenda.

Waweza kuendelea kujifunza pamoja nami kupitia mitandao ya kijamii kama wasap kwa namba hapo juu ukinitumia namba yako na kunieleza mahali ulipo nitakuadi kwa group, pia sikiliza KIPINDI CHA MOTO ULAO Redio SIBUKA kila siku ya jumapili saa moja hadi saa mbili, lakini pia  MKATE WA ASUBUHI KUPITIA REDIO UHAI mjini TABORA kila siku saa12kamili asubuhi .

 

 

HUBIRI PAMOJA NASI KWA SADAKA YAKO

Mpendwa MSOMAJI unayetembelea ukurasa huu unaweza kuhubiri pamoja nasi kwa sadaka yako. HIZI NI BAADHI YAHUDUMA AMBAZO SADAKA YAKO ITAFANYA,
KULIPIA VIPINDI VYA INJILI VYA REDIO , kwa sasa RADIO SIBUKA FM na Radio UHAI ya mjini TABORA.
KUHUBIRIA MTANDAONI KWA  VIDEO ZA YOUTUBE kama ilvyo kwenye channel yetu ya Youtube Everlasting Wisdom TV.
KUANDIKA KWENYE MAKALA MAGAZETI MBALIMBALI .
KUHUBIRI INJILI MASHULENI
KARIBU KWA SADAKA YAKO NA MAOMBI KUSAIDIA HUDUMA HII YA KIMATAIFA IWAFIKIE WENGI.
WASILIANA NASI KWA NAMBA HIZI  MPESA 0752352116 Tigo pesa 0717370472.
BARIKIWA

UTAMALIZAJE MWENDO?

Mpendwa msomaji wangu , ninakusalimu sana katika jina kuu la YESU .Ninamshukuru MUNGU tena kwa ajili ya mwezi huu wa tatu na nitakuwa nafundisha somo la kumaliza mwendo salama. Karibu sana tujifunze pamoja sasa…
Ndugu yangu mpendwa katika Maisha watu tunaanza mambo mengi, hata Maisha yako ipo siku yalianza , japo watu husema mwanzo mgumu lakini mara nyingi huwa tunaaza lakini inakuwa shida kubwa katika kumaliza. Hata YESU alitoa angalizo alipokuwa angali pamoja nasi ya kwamba ni hekima kubwa kuanza jambo na ukalimaliza imeandikwa Luka 14:28-30 Maana ni nani katika ninyi, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumalizia?Asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, Mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza.
Ni mapenzi ya MUNGU kwamba kila tukianza Jambo basi likifikie ukamilifu wake , MUNGU hafurahishwi na watu kuanza na wakashindwa kumaliza bali anafurahishwa na watu wanaoanza na wanakuwa wanammali za , ndiposa sasa tunakuletea Makala hii ya kukufundisha kwa njia ya swali na kukuelewesha kwamba namana gani umejipanga kumaliza mwendo salama.
Rafiki yangu nakukumbusha tu kwama MUNGU hataangalia mwanzo mwema balia ataangalia namna ganai umemaliza safari yako, kwa hiyo jambo la muhimu hapa ni kuomba na kudhamiria maoyoni kwamba ni lazima nimalize mwendo salama.
Wapo watu wengi maishani walionza vizuri na wakamaliza vibaya, lakini wapo walianza vibaya wakamaliza vizuri, kwa mfana unaweza kuona mtu ameanza katika Maisha ya kumcha MUNGU kwa kuzaliwa katika nyumba ya KIKristo na kuhudhuria masomo ya shule ya jumapili. Lakini anakuja kumaliza kwa ulevi na unywaji wa kupindukia pamoja na anasa zingine kama vile uasherati , kamali wizi na mambo mengine yanayofanana na hayo MUNGU hataangalia ulianzaje yeye huangalia unamalizaje.
Ni kweli MUNGU anasamehe na anaaahidi baraka kwa watu wake , lakini pale mtu anapokuwa amekosea basi MUNGU huamaua kubadilisha aganao lake. Alilibadilisha agano lake na walawi na akamwambia Eli 1samwel 2;30-31 Kwa sababu hiyo, Bwana, Mungu wa Israeli, asema, Ni kweli, nalisema ya kuwa nyumba yako, na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele; lakini sasa Bwana asema, Jambo hili na liwe mbali nami; kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja, nitakapoukata mkono wako, na mkono wa mbari ya baba yako, hata nyumbani mwako hatakuwako mzee.
Yaani MUNGU hakatai kwamba alitoa agano na alisema kwamba nyumba ya Haruni itakuwa ya kikuhani, naam aliichagua kwa ishara ya fimbo kuchipua, na kuwaahidi watakuwa makuhani milele. Lakini katika mistari hiyo hapo juu anasema pamoja na hayo yote natangua mamabo haya niliyoyasema kwani watu hawa walianza vizuri lakini wameamua kumaliza vibaya.
Ndugu yaNGU MPENDWA USIIIPOKEE NEEMA YA mungu bure kwani usije ukADHANI KWAMABA UMEOKOOKA basi imetosha unapaswa kuhakikisha unajilinda nafsi yako ili umalize mwendo wako vyema. Usikubali kuwa kwaida na kujisahau linda sana maoyo wako kuliko yote uyalindayo maaana huko ndikom kwenye chechemi za uzima.
Rafiki yangu usijishau kwa sababu umepata kazi lakini unapaswa kupambana kuulinda kazi yako, kuhakikisha unamaliza vema yaaani unahitimisha safari yako vizuri. Kuanza watu waanaanza vizuri lakini sio wengi wanaomaliza vyema. Ndiposa nimeamua kukufundisha somo hili kwani wengi wanawaombea watu waokokoe lakini wanasahau kuwaombwea waokoke na wadumu katika wokovu
Wengi wanaomba MUNGU awape ndoa lakini wanasahau kuomba kwamba MUNGU awape neema ya kumaliza vizuri, mpemdwa msomaji wangu katika makala hizi nitakufundisha namna gani uweze kumaliza mwendo salama katika jina la YESU.
Tunakutakia baraka katika mwezi huu wa tatu MUNGU akubariki nakukufanikisha mpaka ushangae, ung’are na uweze kuwa mshindi katika kila utakalotioa mkono wako kulifanya kwa utukufu wa MUNGU .

KARIBU UHUBIRI PAMOJA NASI KWA MAOMBI NA SADAKA YAKO.

CHAGUA JINA JEMA 2018

Mpenzi msomaji wangu,ninayofuraha tena kukukaribisha katika Makala ya pili kwa mwaka huu wa 2018, katika maisha yetu huwa tunatamani sana kukuza majina yetukatika fani mbalimbali  yaani za kiroho na kimwili, katika mfululizo huu nitakuletea kwa neema ya MUNGU namna unavyoweza kujipatia jina jema ili mwaka huu uwe mwaka wa kukumbukwa katika Maisha yako . Ungana nami…..

Ni mpango wa MUNGU kwamba kila mtu ajulikane na afahamike ndiposa imeandikwa katika

Kitabu cha Mithali 22:1(a) Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi; ndugu yangu huyu ni mtu aliyepewa hekima na MUNGU na kwa hekima yake anasema heri kuwa na jina jema kuliko mali na sio tu mali bali mali nyingi, ndipo nalipokaa na kutafakari kuiandika Makala hii nikufundishe namna ya kujipatia jina jema lenye thamani kuliko mali nyingi na huu ndio ukweli mahangaiko ya wanadamu ni katika kutafuta mali na sio kutafuta jina jema. Katika mfululizo wa masomo haya nitakufundisha kwa kina namna ya kujipatia jina jema katika Maisha yako ya sasa na katika ufalme ujao wa Mbinguni.

Ndugu yangu mpendwa , jina jema lina kawaida ya kuvuma na kuonekana mbali, hufika kabla wewe haujafika , yako mambo unayopaswa kuyafanya ili kulifanya jina lako liwe jina lenye heshima na ukuu. Imeandikwa katika kitabu chA Daniel 12:3a Na walio na hekima watang’aa kama mwangaza wa anga.

Sulemani aliomba hekima na tuliona jinsi ambavyo watu kutoka pande zote walikuwa wakimuendea ili kujifunza hekima, hata malkia wa Sheba alimpelekea zawadi.1WAF 10:1. Mpendwa wengi wanashindwa Kujipatia majina katika maisha kwa sababu wanakuwa na malengo tofauti yasiyoleta utukufu kwa MUNGU. Unatakiwa siku zote kufanya jambo lolote kwa ajiri ya utukufu wa JEHOVA yaani kama ni huduma ufanyayo fanya kwa ajili ya utukufu wa MUNGU  na si vinginevyo. Maana MUNGU wetu ni  mwenye wivu hawezi kushirikiana utukufu na wanadamu, maana kama mbingu na dunia vilivyoachana ndivyo na akili zetu zilivyo chini sana .Sasa MUNGU anayokawaida ya kuwaheshimu na kuyafanya majina yao wamchao kuwa ni miongoni mwa majina makubwa yaliyoko duniani, Mwanzo 12:2 nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako; nawe uwe baraka. Nakuombea mpendwa msomaji wangu MUNGU na akalikuze jina lako, likawe miongoni mwa majina makubwa yaliyoko duniani

Mpendwa unahitaji kulitii NENO  la MUNGU, kuwa mtu wa maombi na kuwasikiliza waliokutangulia , kukataa marafiki wabaya ili uweze kupata hekima.

huwezi kuwa na hekima kama huna marafiki wenye hekima, maandiko yanasema chuma hunoa chuma ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Mithali 27;17. N I muhimu sana kuangalia aina za marafiki ulio nao kwani baadhi ya marafiki wanaweza kuwa wanakula upako wako na hivyo ukawa unashindwa kukuza jina lako maaana upo usemi usemao kama hujui tabia ya mtu basi waangalie rafiki zake, wakati mwingine ni vema kuwa peke yako kuliko kuwa na marafiki watabishaaji.

Hivyo basi ili ukuze jina lako uwe makini sana watu unaokuwa nao, kuna watu wamekosa fursa kwa sababu ya marafiki wabaya. Kumbuka Rehoboamu  katika Nyakat kwa sababu ya marafiki wabaya alisababisha ufalme kuvunjika baada ya kushauriwa vibaya, marafiki wanaomchango mkubwa katika maisha yako, hakikisha uanajiangaliavema kama ni aiana gani za watu wanaokuzunguka, na aina gani za watu wenye uwezo wa kuingia katika moyo wako..

Nakuombea ya kwamba MUNGU kalikuze jina lako katika biashara yako, katika huduma yako , katika  mahusiano yako. Jina lako lisisahaulike katika nchi ya walio hai.

Ndugu yangu nikukaribishe kusikiliza kipindi chetu cha moto ulao kuanzia saa moja usiku hadi saa mbili. Pia karibu ujiunge kwenye group yetu yaw asap ili kuendelea kupata Makala mbalimbali za sauti maarufu kama mkate wa Asubuhi, kama upo Tabora sikiliza mkate wa asubuhi kupitia Redio uhai saa 12asubuh hadi saa12:10Asbh.

Itaendelea

TUMEBARIKIWA ILI TUWE BARAKA.

 

Haleleluya Jina lake Yesu libarikiwe ni jumapili nyingine tena MUNGU amefanya kwa ajili yetu ikiwa ni jumapili ya mwisho ya mwezi huu wa kumi,basi tuishangilie na kuifurahia. Karibu tena katika kona yetu ya moto ulao mahali ambapo tunajitafakari  kuonywa na kukemewa kwa NENO lisiloghoshiwa. Leo nitazungumzia habari za watu wasiowatunza wakwao…

Imeandikwa  katika 1 Timotheo 5:8 Lakini mtu ye yote asiyewatunza walio wake, yaani, wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana Imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.Mpendwa msomaji mstari huu unaeleze habari za kuwajali watu wa nyumbani mwako.

Ni mpango wa MUNGU kwamba ndugu wakae pamoja kwa umoja, Zab 133.1 tena maandiko yanasema ni jambo la kupendeza.Lakini bahati mbaya kuna watu wakiokoka basi wanasahau kabisa ndugu au watu wa karibu, ninapozungumzia ndugu hapa  namaanisha ndugu wa kimwili na ndugu wa kiroho. Wazazi walisumbuka kwa ajili yako walikulea , walijinyima walikosa kula kwa ajili yako, umefanikiwa umekua umewasahau.Huwakumbuki kwa simu wala kuwatembelea wala kuwanunulia vitu, ujue tu maandiko yananena waziwazi kwamba wewe ni mbaya kuliko wasioamini, kwa maneno mengine ni mbaya kuliko wasioamin i.

Yaani umewasahau wazazi, wale maandiko yanaagiza uwaheshimu ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na BWANA MUNGU wako, Kut 20:12 sasa sikiliza siku zako zitakuwa chache kwa kuwa umekataa kutii Neno la Mungu na Baraka zake zitakukataa wewe. Nafasi ya wazazi wako kamwe haiwezi kuchukuliwa na mchungaji wako, mchungaji ana  nafasi yake na wazazi pia wana nafasi yao hata kama hawajaokoka. Maana kuna watu wapo vizuri kwa wachungaji wao, wanatoa na kupeleka kila namna ya mahitaji lakini wazazi wao wanapauka kijijini, nawaambia tu ninyi ni wabaya kuliko wapagani.

Tabasamu moja tu la mzazi wako, laweza kutengeneza mpenyo wa maisha yako, achana na uhuni wanaofundisha watu wasijua maandiko kwamba tokeni kati yao, wakiwafundisha watu kuachana na ndugu zao kwani wao wapo katika matambiko na Yesu amewatoa kwenye matambiko.           Damu yako itabaki kuwa damu yako na wajibu wako ni kuwaoombea ili waokolewe.

Siku hizi mitandao ya simu imesaidia kutuweka karibu, lakini kwako kuwasiliana na ndugu mpaka wakati kuna misiba, MUNGU akusaidie, maana hata ukinena kwa lugha na kutabiri lakini huwajali walio ndugu zako basi wewe ni wa jehanamu kwani ni mbaya kuliko wasioamini. Watu ambao hawataingia katika mji ule sawa na ilivyoandikwa katika kitabu cha ufunuo  21:8 Bali waoga, na wasioamini, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, na wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Unaona wasioamini ni hawana sehemu katika mji ule mtakatifu lakini kwa kuto kujali kwako umekuwa mbaya zaidi.

Wapendwa watu wa familia yako ni sehemu ya kuonyesha utumishi wako, utamkuta mtu yupo na majukumu hadi anasahau kabisa familia yake. Yupo bize na huduma lakini watoto wake na ndoa yake ipo katika hali mbaya. Tunapaswa kuwa watu wa kujali ili utumishi wetu usilaumiwe watoto wako waona fahari kuzaliwa katika nyumba yako. Nawakumbusha watumishi wa Mungu kwamba ni muhimu sana kuwa makini na kujali familia zetu maana hiyo pia nisehemu ya utumishi wako kwa MUNGU usipoufanya basi maadiko yanasema utakuwa mbaya kuliko wasioamini. Ndio maana moja  kati ya sifa za mtu atakaye kuwa askofu  ni lazima awe ni mtu anayeiweza nyumba yake wenyewe 1Tim 3:5

Ndugu wa kiroho ni wale tuanaoshirikiana kiroho tunao wachungaji wetu, tunao wanaojitaabisha kwa ajili yetu kwa habari za kiroho.Maandiko yako palepale kwamba usipowajali watu wa kwako yaani mlio pamoja katika ufalme wa MUNGU wewe ni mbaya kuliko wasiamini. Tunapaswa kujaliana wapendwa katuka nyumba ya MUNGU mtume Yakobo anatukumbusha Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, Enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Yakobo 2;15-16.

Haifai kuwaambia Bwana Yesu Asifiwe wapendwa wenzio , wakati unawanyima fursa na kuwasaidia kuboresha maisha yao. Ndiposa Daudi husema Zab 119:74 Wakuchao na wanione na kufurahi, Kwa sababu nimelingojea neno lako. Oh! Haleluya wapendwa kanisani wanapokuana na wakufurahie kwa sababu unawajali na kuwatunza, nawe utakuwa mtakatifu kama baba yetu wa mbinguni alivyomtakatifu.

Ikiwa umesoma na kuelewa makala hii kama hujawasiliana kwa muda sasa ndugu zako wa karibu kimwili na kiroho ni wakati wako sasa kuwapigia na kuwasalimu. Lakini kwa wazazi na watu waliokulea hebu watumie chochote kwa njia ya simu. Kama mchungaji wako hata hujawahi kumnunulia vocha basi iponye nafsi yako kwa kufanya hayo juu uepuke kuwa mbaya kuliko wasioamini.

Tunawaombea kidato channe wote wanaofanya mitihani ikiwa unaye mtoto anayefanya mitihani  basi tuma jina lake ili tuendelee kumuombea wakati wote wa mtihani.

Au tembelea www.imanioscar,wordpress.com whatsApp 0753892961

 

HUDUMA NKUHUNGU-DODOMA

MUNGU ni mwema tumekuwa na huduma ya semina, nzuri hapa DODOMA lakini pia tumekuwa live kupitia Maisha FM 100.1. MUNGU NI MWEMA hatutaketi mpaka BWANA afanye imara kanisa lake.

HAKUNA TAJI BILA TIJA

 

Taji ni heshima anayopewa mtu baada ya kufanya kazi kubwa , kwa mfano tunapambana katika ulimwengu huu ili tukapate taji isiyoharibika. Imeandikwa katika kitabu cha 1 Wakorintho 9:25 Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote; basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo; bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Mara nyingi tumeimba kwamba tukimaliza kazi tutavalishwa taji, lakini nakukumbusha tu ya kwamba Hakuna taji bila tija.

Ukimuona askari anapigiwan saluti anaheshimiwa basi ujue , huyo amakula mateso kuliko wengine wakati wa mazoezi wala usije ukaona ni suala la bahati . Hapana ujue alisotea kupata manyota ya kutosha watu wanasema amechafuka ,na amejaa nyota katika mwili wake na hii imekuja baada ya mateso  makali na kuyavumilia. Lakini si hivyo tu kuna mambo anayokuwa amefanya yaliyosababisha kumfanya atambuliwe na kutunukiwa heshima hiyo ni Hakuna taji bila tija.

Raisi katika nchi yoyote ya kidemokrasia huwa anaheshimika sana,lakini heshima hii inakuja baada ya kupambana kwenye kampeni na kushinda, utaona wakati wa kampeni anavyotukanwa na kukejeliwa lakini anapoapishwa heshima yake inakuwa haipimiki, anaheshimika na watu wote.

Ndugu yangu mpendwa katika Kristo Hakuna taji bila tija katika jambo lolote, hata katika maswala ya kiroho ukweli uko wazi maandiko yanatufananisha na mkulima mwenye bidii shambani kuwa atavuna Zaidi imeandikwa 2 Wakorintho 9:6 Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Mungu hadhiakiwi wewe endelea kufurahia wokovu wa YESU , yeye amabaye ni kielelezo cha Imani yetu, alifunga siku arobaini.

Wewe unajiita mtumishi wa MUNGU unawaongoza watu unakula Zaidi kuliko washarika wako, nakukumbusha tu mtumishi yale aliyoyasema mtume Paulo katika kitabu cha 1 Wakorintho 9:27 bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha; isiwe, nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ndugu yangu natuogope kuwa watu wa kukataliwa , na wewe kama mtumishi wa MUNGU uwe kielelezo kwa waaminio, katika kuutafuta uso wa BWANA. Usiridhike na mafanikio uliyoyafikia bado MUNGU ana mahali pa juu Zaidi anataka kukupeleka na kukuinua endelea kuleta tija katika mwili wa Kristo.

Ndugu yangu nimegundua jambo hili katika utumishi kwamba nguvu ya madhabahu yako inaongezeka kwa kadriambavyo unajitoa kwa BWANA kumtumikia, yaani kuutesa mwili wako na kuutumikisha kwa ajili ya Kristo, kadri unavyozivuna roho nyingi zimjie BWANA ndivyo nguvu zakoa za kiroho na mamlaka yakoa katika ulimwengu war oho ianaongezeka. Lakini pia gharama ya sadaka zinazotolewa katika madhabahu yako, mpendwa katika mambo yote ufahamu tu kwamba lazima ujitoe, uache usingizi kwa ajili ya Kristo.

Mimi mwenzakoa kama uanavyoona jina langu ni mwinjilisti tu wa kawaida, lakini kila siku na kusisitiza kusikiliza kipindi chetu cha radio, tunachokiripia sisi wenyewe kwa pesa za mifukoni mwetu. Kama ujuavyo mtumishi wa MUNGU inachukua muda watu kukufahamu na kujiungamanisha na huduma yako, lakini mpendwa wewe una washarika mia mbili wala hata wilaya yako haikufahamu. Wakati ulipaswa kutumia hiyo redio ya  hapo wilayani kumhubiri Kristo na wilaya yako ikakufahamu na kujua uwepo wako. Yesu alisema anao kondoo walio nje ya zizi , mpendwa injili yako hiyo ni kubwa sio ya kusikilizwa na washarika wako pekee ongeza tija na utapata taji duniani na kisha uzima wa milele , mbinguni.

Hatujaja dunianin kushangaa tumekuja kufanya kazi, maadiko Mhubiri 11:6 Asubuhi panda mbegu zako, Wala jioni usiuzuie mkono wako. Kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa,kama ni hii au hii,au kama zote zitafaa sawasawa.Ipo nguvu ya kutumia vyombo vya habari kumhubiri Kristo , tusiwaachie wahuni wawalishe matango pori watanzania, inuka utumie vyombo vya habari kuhubiri injili. Mimi nakukumbusha tu, Hakuna taji bila tija, kama huamini subiri ndani ya miaka mitano ijayo sitakuwa na haja  ya kujitambulisha maana dunia itanijua.

 

MAMBO MATANO YA THAMANI KULIKO PESA ..sehemu ya pili.

Mpendwa msomaji  wiki iliyopita nilianza kukueleza jambo la kwanza ambalo ni muhimu kuliko pesa. Nilieleza jinsi ambavyo jinsi ambavyo jina jema lina thamani kuliko fedha kwa sababu ntu aliyeamua kulinda jina lake hata iwe pesa kiasi gani haiwezi kumbadilisha. Karibu tena siku ya leo

Mara nyingi watu wengi wanadhani ukiwa na pesa basi unakuwa ni mtu mwenye furaha kuliko watu wengine, lakini sikia wakati mwingine mtu anaweza kuwa tajiri ndio lakini pia akawa ndio mwenye huzuni kuliko wote. Wapo watu wanapesa na hawajawahi kupata watu wanaowapenda ila wamezungukwa na watu wanaopenda pesa zao. Waweza kuona mke wa potifa ana mtamani mfanyakazi wa ndani house boy wake.Hii inadhihirisha wazi kwamba hakutoshelezwa na mumewe bali alipenda pesa yake ndio yupo tayari kusaliti ndoa kama Yusufu asingekuwa na hofu ya MUNGU.

Sikiliza pesa sio jibu la mambo yote , inaweza kununua dawa kamwe haiwezi kununua afya na uzima hivyo mtu aweza kuwa na pesa bado akawa ni mtu mwenye afya mbovu.Pesa inaweza kununua nyumba wala haiwezi kununua Amani na furaha ndani ya nyumba.Yapo majumba makubwa na yenye kupendeza lakini ndani yake wanaishi watu wasio na furaha, Imewahi kutokea watu mamilionea wanajinyonga na kuacha ujumbe.Nilikuwa nikisoma kwenye mtandao kuna orodha kubwa ya mamilionea waliojinyonga kwa sababu mbalimbali.

Pesa inaweza kununu nchakula na kikajazwa kwenye majokofu lakini kamwe haiwezi kununua hamu ya chakula. Mtu amejaza vyakula lakini hana hamu ya kula kabisa, lakini wengine kwa sababu ya afya wamekatazwa kula chakula chenye chumvi, sukari , nyama na mapochopocho. Kwa hiyo mtu anabakia anatamani kula chakula kitamu lakini afya yake inamzuia. Wewe unadhani pesa  ni jibu ya mambo yote nakuambia sivyo.

Imeandikwa “ maana hekima ni ulinzi, kama vile fedha ilivyo ulinzi; na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima humhifadhi yeye aliye nayo.Mhubiri 7:12. Ndio ni kweli pesa ni ulinzi  lakini hekima na maarifa ni bora kuliko fedha. Ni hatari kubwa kwa mtu asiye na hekima kuwa Tajiri au kuwa na pesa kwani upumbbavu wake utazidi.

Kufanikiwa kwa mbumbavu ni kwa maangamizi yake Mithali 1:32b. Mtu akikosa hekima na akapata pesa basi hizo pesa zake zitamwangamiza. Maana kwa jeuri ya pesa aliyonayo atafanya upumbavu ambao mwisho wake utakuwa ni maangamizi yake.

Hekima ni bora kuliko fedha, hekima ni ulinzi, hekima huleta fedha lakini kamwe pesa haiwezi kuleta hekima. Wapo wengi wana pesa lakini hawana hekima, kwani  sio pesa   walizonazo zinazoleta hekima bali hekima na maarifa huja kutokana na MUNGU aliye hai.

Ndugu yangu mpendwa nimekaa nikagundua kwamba pesa  ndio inayoweza kukupa  tabia yako halisi, wapo wengi waliokuwa wakimpenda MUNGU vizuri lakini baada ya kupata pesa wakaona hakuna msaada kwa MUNGU. Huzitegemea pesa zao kama maombi yangehusu kununua gari basi sasa hakuna mamaombi maana uwezo upo. Wengi hujikuta wamezungukwa na majukumu mazito ya kutafuta pesa na hupunguza muda wa mtu kukaa na MUNGU ndio maana wengine walisema , pata pes tujue tabia yako.

Yamkini unyenyekevu, na ucha MUNGU na upole ulio nao ni kwa sababu hauna pesa, pesa hubadilisha tabia za watu. Watu wengi nimekutana nao wameikana Imani ili wapate m kazi, wanadhani pesa huleta utoshelevu . Lakini ujue tu kwamba pesa haiwezi kuleta utoshelevu lakini kumcha MUNGU huleta utoshelevu.

Mpendwa wangu nakusihi umjue, MUNGU maana kumcha MUNGU ni chanzo cha maarifa. Kama unataka kujaaa maarifa basi utafute uso wa MUNGU , kumbuka kwamba sulemani yeye alikuwa na hekima ndiyo aliyoiomba.

Kwa kuwa na hekima Sulemani  anatajwa kuwa alikuwa mtu Tajiri sana kuliko wote, kumbe ni hekima inavuta pesa. Hekima ya ukweli inatoka kwa MUNGU kwani yako mambo mwanadamu ukifanya unajiletea upumbavu kwa mfano, Mhubiri 7:9 Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, Maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu.

Lakini pia Mithali 6:32 Mtu aziniye na mwanamke hana akili kabisa; Afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake.MUNGU akujalie utafute ufalme wake kwa nguvu ujipatie hekima, naye MUNGU atakuzidishia yote unayoyahitaji.Nakutakia baraka jumapili ya leo.

Blog at WordPress.com.

Up ↑